خانه / افراد بی خانمان

افراد بی خانمان

دولت فدرال می گوید که به جوامع بیشتری جهت کاهش بی خانمان ها کمک می کند

دولت فدرال کانادا می گوید که قصد دارد تعداد جوامعی که منابع مالی دولتی جهت کاهش بی خانمان ها دریافت می کنند را افزایش دهد و برای کمک به این جوامع بودجه های جدیدی در نظر بگیرد. Jean-Yves Duclos، وزیر خانواده، کودکان و توسعه اجتماعی کانادا، روز دوشنبه جزئیات برنامه ...

توضیحات بیشتر »