خانه / رقابت پذیری مالیاتی، بریتیش کلمبیا

رقابت پذیری مالیاتی، بریتیش کلمبیا

ارزیابی رقابت پذیری مالیاتی بریتیش کلمبیا

بریتیش‌ کلمبیا با مشکلات رقابت‌ پذیری مالیاتی قابل توجهی به ویژه در زمینه مربوط به مالیات شرکت ها مواجه است. سیستم مالیات بر فروش استان برخلاف بسیاری از رقبای آن، طیف وسیعی از سرمایه های جاری در کسب ‌و کار را شامل می‌شود. علیرغم اینکه نرخ مالیات بر درآمد شرکت ...

توضیحات بیشتر »