خانه / مصاحبه ویزای کاری

مصاحبه ویزای کاری

مصاحبه آقای خجسته جهت اخذ ویزای جستجوی کار آلمان

تبریک به آقای علی خجسته عزیز بابت اخذ ویزای جستجوی کار آلمان تصویر زیر استیکر ویزای جناب آقای علی خجسته است که با موسسه حقوقی ملک پور موفق به اخذ ویزای جستجوی کار آلمان شده اند: اشتراک این مطلب اشتراک در Facebook اشتراک در Twitter اشتراک در Pinterest اشتراک در ...

توضیحات بیشتر »

مصاحبه آقای گرامیان راد جهت اخذ ویزای جستجوی کار آلمان

تبریک به آقای سهیل گرامیان راد عزیز بابت اخذ ویزای جستجوی کار آلمان تصویر زیر استیکر ویزای جناب آقای سهیل گرامیان راد است که با موسسه حقوقی ملک پور موفق به اخذ ویزای جستجوی کار آلمان شده اند: اشتراک این مطلب اشتراک در Facebook اشتراک در Twitter اشتراک در Pinterest ...

توضیحات بیشتر »

مصاحبه خانم سمیرا یوسفی جهت اخذ ویزای جستجوی کار آلمان

تبریک به خانم سمیرا یوسفی عزیز بابت اخذ ویزای جستجوی کار آلمان تصویر زیر استیکر ویزای سرکار خانم سمیرا یوسفی است که با موسسه حقوقی ملک پور موفق به اخذ پذیرش و ویزای جستجوی کار آلمان شده اند: اشتراک این مطلب اشتراک در Facebook اشتراک در Twitter اشتراک در Pinterest ...

توضیحات بیشتر »

مصاحبه آقای صبوری جهت اخذ ویزای جستجوی کار آلمان

تبریک به آقای رضا صبوری عزیز بابت اخذ ویزای ویزای جستجوی کار آلمان تصویر زیر استیکر جناب آقای رضا صبوری است که با موسسه حقوقی ملک پور موفق به اخذ ویزای جستجوی کار آلمان شده اند: اشتراک این مطلب اشتراک در Facebook اشتراک در Twitter اشتراک در Pinterest اشتراک در ...

توضیحات بیشتر »

مصاحبه آقای کمال عبدی جهت اخذ ویزای جستجوی کار آلمان

تبریک به آقای کمال عبدی عزیز بابت اخذ ویزای جستجوی کار آلمان تصویر زیر استیکر ویزای آقای کمال عبدی است که با موسسه حقوقی ملک پور موفق به اخذ ویزای جستجوی کار آلمان شده اند: اشتراک این مطلب اشتراک در Facebook اشتراک در Twitter اشتراک در Pinterest اشتراک در Linkedin ...

توضیحات بیشتر »

مصاحبه موکل عزیز جهت اخذ کارت قرمز سفید قرمز ۳۰٫۰۷٫۲۰۱۹

تبریک به موکل عزیز بابت اخذ کارت قرمز سفید قرمز اتریش تصویر زیر کارت قرمز سفید قرمز یکی از موکلین عزیز ماست که با موسسه حقوقی ملک پور موفق به اخذ کارت قرمز سفید قرمز اتریش شده اند: اشتراک این مطلب اشتراک در Facebook اشتراک در Twitter اشتراک در Pinterest ...

توضیحات بیشتر »

مصاحبه خانم هدی حسینی جهت اخذ کارت قرمز سفید قرمز اتریش

تبریک به خانم هدی حسینی عزیز بابت اخذ کارت قرمز سفید قرمز اتریش ویدئوی زیر مصاحبه کوتاهی از خانم هدی حسینی است که با موسسه حقوقی ملک پور موفق به اخذ کارت قرمز سفید قرمز اتریش شده اند: دریافت 6 دقیقه 30.95م 1 21 اشتراک این مطلب اشتراک در Facebook ...

توضیحات بیشتر »

مصاحبه جناب آقای غوثی جهت اخذ ویزای جستجوی کار آلمان

تبریک به آقای محمد امین غوثی عزیز بابت اخذ ویزای جستجوی کار آلمان ویدئوی زیر مصاحبه کوتاهی از آقای محمد امین غوثی است که با موسسه حقوقی ملک پور موفق به اخذ ویزای جستجوی کار آلمان شده اند: دریافت 48 ثانیه 7.83م 0 28 اشتراک این مطلب اشتراک در Facebook ...

توضیحات بیشتر »

مصاحبه آقای تیتکانلو جهت اخذ ویزای کاری آلمان

تبریک به آقای محمد تیتکانلوی عزیز بابت اخذ ویزای کاری آلمان تصویر زیر استیکر ویزای جناب آقای محمد تیتکانلو است که با موسسه حقوقی ملک پور موفق به اخذ ویزای کاری آلمان شده اند: اشتراک این مطلب اشتراک در Facebook اشتراک در Twitter اشتراک در Pinterest اشتراک در Linkedin اشتراک ...

توضیحات بیشتر »

مصاحبه آقای روغنی جهت اخذ مجوز کار کانادا

تبریک به آقای امیر روغنی عزیز بابت اخذ Work Permit‌ کانادا تصویر زیر استیکر ویزای جناب آقای امیر روغنی است که با موسسه حقوقی ملک پور موفق به اخذ مجوز کار کانادا شده اند: اشتراک این مطلب اشتراک در Facebook اشتراک در Twitter اشتراک در Pinterest اشتراک در Linkedin اشتراک ...

توضیحات بیشتر »

مصاحبه آقای حیدری مقدم جهت اخذ ویزای جستجوی کار آلمان

تبریک به آقای روزبه حیدری مقدم عزیز بابت اخذ ویزای جستجوی کار آلمان تصویر زیر استیکر ویزای جناب آقای روزبه حیدری مقدم است که با موسسه حقوقی ملک پور موفق به اخذ جستجوی کار آلمان شده اند: اشتراک این مطلب اشتراک در Facebook اشتراک در Twitter اشتراک در Pinterest اشتراک ...

توضیحات بیشتر »

مصاحبه آقای نیما آقا مولایی جهت اخذ ویزای جستجوی کار آلمان

تبریک به آقای نیما آقا مولایی بابت اخذ ویزای جستجوی کار آلمان تصویر زیر استیکر ویزای جناب آقای آقامولایی است که با موسسه حقوقی ملک پور موفق به اخذ ویزای جستجوی کار آلمان شده اند: اشتراک این مطلب اشتراک در Facebook اشتراک در Twitter اشتراک در Pinterest اشتراک در Linkedin ...

توضیحات بیشتر »

مصاحبه آقای آرش هاشمی جهت اخذ ویزای جستجوی کار آلمان

تبریک به آقای آرش هاشمی عزیز بابت اخذ ویزای جستجوی کار آلمان تصویر زیر استیکر ویزای جناب آقای آرش هاشمی است که با موسسه حقوقی ملک پور موفق به اخذ ویزای جستجوی کار آلمان شده اند: اشتراک این مطلب اشتراک در Facebook اشتراک در Twitter اشتراک در Pinterest اشتراک در ...

توضیحات بیشتر »

مصاحبه آقای پژمان کریمی جهت اخذ ویزای کاری آلمان

تبریک به آقای پژمان کریمی عزیز بابت اخذ ویزای کاری آلمان تصویر زیر استیکر ویزای جناب آقای پژمان کریمی است که با موسسه حقوقی ملک پور موفق به اخذ ویزای کاری آلمان شده اند: اشتراک این مطلب اشتراک در Facebook اشتراک در Twitter اشتراک در Pinterest اشتراک در Linkedin اشتراک ...

توضیحات بیشتر »

مصاحبه آقای سید محمد علی سلیمی جهت اخذ ویزای جستجوی کار آلمان

تبریک به آقای سید محمد علی سلیمی عزیز بابت اخذ ویزای جستجوی کار آلمان ویدئوی زیر مصاحبه کوتاهی از آقای سید محمد علی سلیمی است که با موسسه حقوقی ملک پور موفق به اخذ ویزای جستجوی کار آلمان شده اند: دریافت 2 دقیقه 17.61م 0 24 اشتراک این مطلب اشتراک ...

توضیحات بیشتر »

مصاحبه آقای علیرضا ربیعی جهت اخذ ویزای جستجوی کار آلمان

تبریک به آقای علیرضا ربیعی عزیز بابت اخذ ویزای جستجوی کار آلمان تصویر زیر استیکر ویزای آقای علیرضا ربیعی است که با موسسه حقوقی ملک پور موفق به اخذ ویزای جستجوی کار آلمان شده اند: اشتراک این مطلب اشتراک در Facebook اشتراک در Twitter اشتراک در Pinterest اشتراک در Linkedin ...

توضیحات بیشتر »

مصاحبه آقای سلطانیان جهت اخذ ویزای جستجوی کار آفریقای جنوبی

تبریک به آقای سلطانیان عزیز بابت اخذ ویزای جستجوی کار آفریقای جنوبی تصویر زیر استیکر ویزای آقای سلطانیان است که با موسسه حقوقی ملک پور موفق به اخذ ویزای جستجوی کار آفریقای جنوبی شده اند: اشتراک این مطلب اشتراک در Facebook اشتراک در Twitter اشتراک در Pinterest اشتراک در Linkedin ...

توضیحات بیشتر »

مصاحبه خانم معتمدی جهت اخذ ویزای همراه آفریقای جنوبی

تبریک به خانم معتمدی عزیز بابت اخذ ویزای همراه آفریقای جنوبی تصویر زیر استیکر ویزای سرکار خانم معتمدی است که با موسسه حقوقی ملک پور موفق به اخذ ویزای همراه آفریقای جنوبی شده اند: اشتراک این مطلب اشتراک در Facebook اشتراک در Twitter اشتراک در Pinterest اشتراک در Linkedin اشتراک ...

توضیحات بیشتر »

مصاحبه آقای علی اصغر محامدی جهت اخذ ویزای جستجوی کار آلمان

تبریک به آقای علی اصغر محامدی عزیز بابت اخذ ویزای جستجوی کار آلمان ویدئوی زیر مصاحبه کوتاهی از جناب آقای علی اصغر محامدی است که با موسسه حقوقی ملک پور موفق به اخذ ویزای جستجوی کار آلمان شده اند: دریافت 6 دقیقه 52.64م 0 20 اشتراک این مطلب اشتراک در ...

توضیحات بیشتر »

مصاحبه آقای خالقی غدیری جهت اخذ ویزای جستجوی کار آلمان

تبریک به آقای میلاد خالقی غدیری عزیز بابت اخذ ویزای جستجوی کار آلمان تصویر زیر استیکر ویزای جناب آقای میلاد خالقی غدیری است که با موسسه حقوقی ملک پور موفق به اخذ ویزای جستجوی کار آلمان شده اند: اشتراک این مطلب اشتراک در Facebook اشتراک در Twitter اشتراک در Pinterest ...

توضیحات بیشتر »

مصاحبه آقای حامد کرامتی جهت اخذ ویزای جستجوی کار آلمان

تبریک به آقای حامد کرامتی عزیز بابت اخذ ویزای جستجوی کار آلمان تصویر زیر استیکر ویزای جناب آقای کرامتی است که با موسسه حقوقی ملک پور موفق به اخذ ویزای جستجوی کار آلمان شده اند: اشتراک این مطلب اشتراک در Facebook اشتراک در Twitter اشتراک در Pinterest اشتراک در Linkedin ...

توضیحات بیشتر »

مصاحبه آقای علی حیدری جهت اخذ ویزای جستجوی کار آلمان

تبریک به آقای علی حیدری عزیز بابت اخذ ویزای جستجوی کار آلمان تصویر زیر استیکر ویزای جناب آقای علی حیدری است که با موسسه حقوقی ملک پور موفق به اخذ ویزای جستجوی کار آلمان شده اند: اشتراک این مطلب اشتراک در Facebook اشتراک در Twitter اشتراک در Pinterest اشتراک در ...

توضیحات بیشتر »

مصاحبه خانم لیلا حمیدی جهت اخذ ویزای جستجوی کار آلمان

تبریک به خانم لیلا حمیدی عزیز بابت اخذ ویزای جستجوی کار آلمان ویدئوی زیر مصاحبه کوتاهی از خانم لیلا حمیدی است که با موسسه حقوقی ملک پور موفق به اخذ ویزای جستجوی کار آلمان شده اند: دریافت 2 دقیقه 17.18م 1 19 اشتراک این مطلب اشتراک در Facebook اشتراک در ...

توضیحات بیشتر »

مصاحبه آقای مجید بهزادیان جهت اخذ ویزای جستجوی کار آلمان

تبریک به آقای مجید بهزادیان عزیز بابت اخذ ویزای جستجوی کار آلمان ویدئوی زیر مصاحبه کوتاهی از جناب آقای مجید بهزادیان است که با موسسه حقوقی ملک پور موفق به اخذ ویزای جستجوی کار آلمان شده اند: دریافت 2 دقیقه 3.1م 1 22 اشتراک این مطلب اشتراک در Facebook اشتراک ...

توضیحات بیشتر »

مصاحبه خانم حاج ولیان جهت اخذ ویزای جستجوی کار آلمان

تبریک به خانم بهنوش حاج ولیان عزیز بابت اخذ ویزای جستجوی کار آلمان ویدئوی زیر مصاحبه سرکار خانم بهنوش حاج ولیان است که با موسسه حقوقی ملک پور موفق به اخذ ویزای جستجوی کار آلمان شده اند: دریافت 3 دقیقه 20.12م 0 12 اشتراک این مطلب اشتراک در Facebook اشتراک ...

توضیحات بیشتر »

مصاحبه آقای اسلان حق نگه دار جهت اخذ ویزای کاری آلمان

تبریک به آقای اسلان حق نگه دار عزیز بابت اخذ ویزای کاری آلمان تصویر زیر استیکر ویزای آقای اسلان حق نگه دار است که با موسسه حقوقی ملک پور موفق به اخذ  ویزای کاری آلمان شده اند: اشتراک این مطلب اشتراک در Facebook اشتراک در Twitter اشتراک در Pinterest اشتراک ...

توضیحات بیشتر »

مصاحبه آقای میر عباس میر اختیاری جهت اخذ ویزای جستجوی کار آلمان

تبریک به آقای میرعباس میر اختیاری عزیز بابت اخذ ویزای جستجوی کار آلمان تصویر زیر استیکر ویزای جناب آقای میر اختیاری است که با موسسه حقوقی ملک پور موفق به اخذ ویزای جستجوی کار آلمان شده اند: اشتراک این مطلب اشتراک در Facebook اشتراک در Twitter اشتراک در Pinterest اشتراک ...

توضیحات بیشتر »

مصاحبه خانم آذرخش اشتری جهت اخذ ویزا جستجوی کار آلمان

تبریک به خانم آذرخش اشتری عزیز بابت اخذ ویزای جستجوی کار آلمان تصویر زیر استیکر ویزای  خانم آذرخش اشتری است که با موسسه حقوقی ملک پور موفق به اخذ ویزای جستجوی کار آلمان شده اند: اشتراک این مطلب اشتراک در Facebook اشتراک در Twitter اشتراک در Pinterest اشتراک در Linkedin ...

توضیحات بیشتر »

مصاحبه موکل عزیز جهت اخذ ویزای کاری بلوکارت المان ۱۴٫۱۰٫۲۰۱۹

تبریک به موکل عزیز بابت اخذ ویزای کاری آلمان تصویر زیر استیکر ویزای یکی از موکلین عزیزماست که با موسسه حقوقی ملک پور موفق به اخذ ویزای کاری و بلوکارت آلمان شده اند: اشتراک این مطلب اشتراک در Facebook اشتراک در Twitter اشتراک در Pinterest اشتراک در Linkedin اشتراک در ...

توضیحات بیشتر »

مصاحبه آقای وژد و همسرشان جهت اخذ ویزای تحصیلی و مجوز کار کانادا

تبریک به آقای وجود عزیز و همسر محترمه بابت اخذ مجوز کار + ویزای تحصیلی کانادا فایل صوتی زیر مصاحبه کوتاهی از آقای وژد است که با موسسه حقوقی ملک پور موفق به اخذ مجوز کار + ویزای تحصیلی کانادا شده اند: دریافت 43 ثانیه 1.05م 112 4K اشتراک این ...

توضیحات بیشتر »

مصاحبه آقای صالح اکبری جهت اخذ Work Permit کانادا

تبریک به آقای صالح اکبری عزیز بابت اخذ Work Permit‌ کانادا ویدئوی زیر مصاحبه کوتاهی از آقای صالح اکبری است که با موسسه حقوقی ملک پور موفق به اخذ مجوز کار در کانادا شده اند: دریافت 3 دقیقه 20.05م 13 309 اشتراک این مطلب اشتراک در Facebook اشتراک در Twitter ...

توضیحات بیشتر »

مصاحبه خانم محیا فقهی بابت اخذ کارت قرمز سفید قرمز اتریش

تبریک به خانم محیا فقهی عزیز بابت اخذ کارت قرمز سفید قرمز اتریش ویدئوی زیر مصاحبه کوتاهی از خانم محیا فقهی است که با موسسه حقوقی ملک پور موفق به اخذ کارت قرمز سفید قرمز اتریش شده است : دریافت 2 دقیقه 19.26م 7 256 دریافت 3 دقیقه 34.79م 6 ...

توضیحات بیشتر »