خانه / نرخ اشتغال ، کیفیت مشاغل ، کانادا

نرخ اشتغال ، کیفیت مشاغل ، کانادا

علیرغم افزایش نرخ اشتغال در کانادا، کیفیت مشاغل دچار افت شده است

وقتی صحبت از اشتغال می شود، کانادا سرزمین وفور مشاغل است به شرط آنکه خیلی به جزییات شغل ها توجه نکنید. خبر خوب اینکه با توجه به تجزیه و تحلیل داده های آماری کانادا از وب سایت کاریابی Indeed، سهم کانادایی هایی که در سن اشتغال قرار دارند از بازار ...

توضیحات بیشتر »